را در نوار منو کلیک کنید refreshبرای بهتر بهتر دیدن وبلاگ دکمه مرمت - نظریات جان راسکین در مرمت
مبانی نظری مرمت و ...

نظریات جان راسکین در مرمت:(1900-1819م)

دانشمند و منتقد هنری و یکی از معماران نادر جهان در دوره ویکتورین انگلستان

در عقاید او گرایش به طبیعت و زیباییهای طبیعی را فوق ارزشهای دیگر قرار دادن بسیار مشهود است. به عقیده راسکین یک بنای تاریخی به منزله سندی تاریخی است و باید حتی الامکان از دخالت و تغییر وضعیت ان اجتناب کرد.

او میگوید ما حق دست بردن در اثار هنری را نداریم مردگان باید مالک حقوق خود باشند ما حق از بین بردن اثار انها را نداریم .

راسکین به سنتی بودن و هنری بودن اثار تاریخی علاقمند است.

در عقاید راسکین به دو نظریه اصلی بر میخوریم: 1-انتقاد از مرمتگران  2-ارائه نظریات پیش تازانه

در کتاب هفت مشعل معماری از محصولات صنعتی که فقط تولید زیاد و کمیت در انها مطرح است نه کیفیت انتقاد شده است.

 

+ نوشته شده در  ۸۴/۰۹/۱۴ساعت 15:43  توسط رحمان |